Current View
Citation link:
Title:
Структура и свойства на статични пространствено-времеви многообразия с особени повърхнини : Автореферат / Боян Владимиров Лазов ; Науч. ръководител Стойчо Язаджиев.; Structure and properties of static spacetime manifolds with special surfaces Boian Vladimirov Lazov
 
Creator:
Лазов, Боян Владимиров; Lazov, Bojan Vladimirov; Язаджиев, Стойчо Стоянов науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.1. Физ. науки, Науч. спец.: 01.03.01 Теоретична и мат. физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2017; Библиогр. с. 45-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Пространства, математически.; Диференциална геометрия.; Относителност, теория.; Математическа физика.
 
*** *** ***
 
001:
001140861
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Лазов, Боян Владимиров
 
245:
Структура и свойства на статични пространствено-времеви многообразия с особени повърхнини :| Автореферат /| Боян Владимиров Лазов ; Науч. ръководител Стойчо Язаджиев.
 
246:
Structure and properties of static spacetime manifolds with special surfaces| Boian Vladimirov Lazov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 661.7 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
49 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление 4.1. Физ. науки, Науч. спец.: 01.03.01 Теоретична и мат. физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2017
 
504:
Библиогр. с. 45-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Пространства, математически.| Диференциална геометрия.| Относителност, теория.| Математическа физика.
 
700:
Lazov, Bojan Vladimirov| Язаджиев, Стойчо Стоянов| науч. ръководител