Citation link:
Abstract:
Личности, свързани с Димитър Благоев. Съпругата му Вела Благоева.
 
Created:
1903
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160077
 
Subject:
1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopledblagoev