Citation link:
Abstract:
Персоналът на Хасковската телеграфо-пощенска станция.
 
Created:
11.1901
 
Spatial:
Хасково, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080997
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 277К
 
Subject:
държавен чиновник; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups