Current View
Citation link:
Title:
Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия : Автореферат / Люба Стефанова Радулова ; Науч. ръководители Мария Костова, Мария Летиция Калдели.
 
Creator:
Радулова, Люба Стефанова; Костова, Мария науч. ръководител; Калдели, Мария Летиция науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Пълното име на М. Костова е Мария Костова Илиева; Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология 2013; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Епиграфика Северна България.; Надписи, латински Северна България.; Римско право.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радулова, Люба Стефанова
 
245:
Епиграфски паметници с правно съдържание от Долна Мизия :| Автореферат /| Люба Стефанова Радулова ; Науч. ръководители Мария Костова, Мария Летиция Калдели.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 305 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
52 с. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на М. Костова е Мария Костова Илиева| Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. по класическа филология| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Епиграфика| Северна България.| Надписи, латински| Северна България.| Римско право.
 
700:
Костова, Мария| науч. ръководител| Калдели, Мария Летиция| науч. ръководител