Current View
Citation link:
Title:
Ролята на публичните политики в стратегическите документи за регионално развитие при управлението на районите от ниво 2 в Западна България : Автореферат / Петя Николаева Димитрова ; Науч. ръководител Косьо Стойчев.
 
Creator:
Димитрова, Петя Николаева; Стойчев, Косьо Христов науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Coverage:
България стопанско райониране. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "Доктор", 01.08.02 - Икон. и социална география (Регионално развитие) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Регионално развитие България.
 
*** *** ***
 
001:
001153853
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитрова, Петя Николаева
 
245:
Ролята на публичните политики в стратегическите документи за регионално развитие при управлението на районите от ниво 2 в Западна България :| Автореферат /| Петя Николаева Димитрова ; Науч. ръководител Косьо Стойчев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.124 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
54 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "Доктор", 01.08.02 - Икон. и социална география (Регионално развитие)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Регионално развитие| България.
 
651:
България| стопанско райониране.
 
700:
Стойчев, Косьо Христов| науч. ръководител