Current View
Citation link:
Title:
Морфологичната многозначност в българския език : Автореферат / Станислава Симеонова Кънчева ; Науч. ръководител Петя Начева Осенова.
 
Creator:
Кънчева, Станислава Симеонова; Осенова, Петя Начева науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Бълг. ез. - Морфология) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез." 2015; Библиогр. с. 32-34; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Български език морфология.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кънчева, Станислава Симеонова
 
245:
Морфологичната многозначност в българския език :| Автореферат /| Станислава Симеонова Кънчева ; Науч. ръководител Петя Начева Осенова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1 МB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
36 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 Филология (Бълг. ез. - Морфология)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. ез."| 2015
 
504:
Библиогр. с. 32-34
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Български език| морфология.
 
700:
Осенова, Петя Начева| науч. ръководител