Citation link:
Abstract:
Жечкова, Аргира Захариева (20.07.1845 - 03.11.1941). Учителка в девическото училище в Сливен. Основател на женското дружество ”Майчина длъжност” (1870) и на неделното училище за девойки.
 
Creator:
фотоателие К. П. Ножаров
 
Spatial:
България, гр. Сливен
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Портрети и снимки. Училища, ученици, учители
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13775912830052
 
IsFormatOf:
Ф III 185
 
Subject:
учител; училище; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeducation