Citation link:
 • Кратко здравословіе или уроци за да си вардимъ здравіе-то
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Мили съотечественници!
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Поучeніе за здравіе-то
   • Въведеніе
    • [с. 5]
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Глава І. За хранѫ-тѫ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Глава ІІ. За питіета-та
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • Глава ІІІ. За тютюнь-тъ (духанъ-тъ)
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Глава ІV. За облекло-то
    • [с.] 33
   • Глава V. За обиталище-то
    • [с.] 34
   • Глава VІ. За чистинѫ-тѫ и бани-ты
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • Глава VІІ. За работяніе-то и мьрзель-тъ
    • [с.] 37
   • Глава VІІІ. За хоро-то и тичаніе-то
    • [с.] 38
   • Глава ІХ. За топлинѫ-тѫ и студа
    • [с.] 39
   • Глава Х. За време-то
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • Глава ХІ. За сънь-тъ
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • Глава ХІІ. За крьвоземаніе-то
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Глава ХІІІ. За очисттелны-ты (шеребеты-ты)
    • [с.] 46
    • [с.] 47
   • Глава ХІV. За болести-ты въобще
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Глава ХV. За Сипаницѫ-тѫ (шаркѫ-тѫ) и за Вачинѫ-тѫ
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Глава ХVІ. За примираніе-то, несвѣстяваніе-то (баялдисваніе-то) и други внезапны и опасны случаи
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
   • Глава ХVІІ. Какъ трѣбва да се вардять тѣжки-ты жены и лехусы-ты
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Глава ХVІІІ. Какъда се изглѣдватъ и отхранватъ дѣца-та
    • [с.] 67
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Глава ХІХ. Какъ да си вардимь зѫби-ты
    • [с.] 73
   • Глава ХХ. За дългоденствіе-то
    • [с.] 74
   • С. П. нарочно прибавлявямы въ Здравословіе-то на кратко за четыры-ты тѣлосложенія...
    • [с.] 75
    • За кръвно-то тѣлосложеніе
    • За зльчно-то тѣлосложеніе
     • [с.] 76
    • За жилно-то тѣлосложеніе
     • [с.] 77
    • За храчливо-то тѣлосложеніе
     • [с.] 78
     • [с.] 79
  • Имена-та на родолюбивы-ты спомоществователи
   • [с.] І
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с.] VІІ
   • [с.] VІІІ
   • [с.] ІХ
   • [с.] Х
   • [с.] ХІ
   • [с.] ХІІ
   • [с.] ХІІІ
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]