• Хиляда години български език /Б. Цонев.
    • Начална страница с инициали на Боян Пенев