Current View
Citation link:
Title:
Глобализацията и управлението на университета в България : Автореферат / Начко Братанов Братанов ; Науч. ръководител Нели Бояджиева.
 
Creator:
Братанов, Начко Братанов; Бояджиева, Нели Илиева науч. ръководител
 
Date:
2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика ( Теория на възпитанието и дидактика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Социална педагогика и социално дело 2014; Библиогр. с. 47-48; Електронно копие София Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Глобализация.; Университети управление и организация България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Братанов, Начко Братанов
 
245:
Глобализацията и управлението на университета в България :| Автореферат /| Начко Братанов Братанов ; Науч. ръководител Нели Бояджиева.
 
256:
Изображения в електронен вид ( 1PDF файл : 480 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
48 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика ( Теория на възпитанието и дидактика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Социална педагогика и социално дело| 2014
 
504:
Библиогр. с. 47-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Универсистеска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Глобализация.| Университети| управление и организация| България.
 
700:
Бояджиева, Нели Илиева| науч. ръководител