Current View
Citation link:
Title:
Развитие на конкурентоспособността и конкуренцията в България през периода 1999-2010 : Автореферат. / Тони Ценов Конджов ; Науч. консултант Димитър Стефанов.
 
Creator:
Конджов, Тони Ценов; Стефанов, Димитър Иванов науч. консултант
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на оразователна и науч. степен "доктор", шифър на спец. 05.02.01, Политическа икономия СУ "Св. Кл. Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика" 2012; Библиогр. с. 34-35; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Конкуренция [икономика] България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Конджов, Тони Ценов
 
245:
Развитие на конкурентоспособността и конкуренцията в България през периода 1999-2010 :| Автореферат. /| Тони Ценов Конджов ; Науч. консултант Димитър Стефанов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 970 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
35 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на оразователна и науч. степен "доктор", шифър на спец. 05.02.01, Политическа икономия| СУ "Св. Кл. Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 34-35
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Конкуренция [икономика]| България.
 
700:
Стефанов, Димитър Иванов| науч. консултант