Current View
Citation link:
Title:
Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина : Автореферат / Иван Стоянов Мерджанов ; Науч. ръководител Даниела Стойчева.
 
Creator:
Мерджанов, Иван Стоянов; Стойчева, Даниела Тотева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. 05.07.03 - Методика на обучението по немски език СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Методика на чуждоезиковото обучение" 2012; Библиогр. с. 50-51; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Немски език методика на преподаването.; Интернет - приложение.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мерджанов, Иван Стоянов
 
245:
Дидактико-методически аспекти на разработването и приложението на Интернет-базирана учебна среда за обучение по специализиран (немски) език на студенти по медицина :| Автореферат /| Иван Стоянов Мерджанов ; Науч. ръководител Даниела Стойчева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 776 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
51 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. 05.07.03 - Методика на обучението по немски език| СУ "Св. Кл. Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Методика на чуждоезиковото обучение"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 50-51
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Немски език| методика на преподаването.| Интернет - приложение.
 
700:
Стойчева, Даниела Тотева| науч. ръководител