Citation link:
 • Българскый букварь : Чясть А. Взаимноучителны таблицы на нарѣчіе по-вразумително на македонскытѣ българы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Гражданскы Буквы]
   • [Теория]
    • Азбука отъ Главны Гражданскы Буквы
     • [с. 3]
    • Азбука отъ главны и рѣдовны гражданскы буквы
    • Азбука отъ рѣдовны гражданскы буквы
    • Еднаквость мегю буквытѣ
     • [с.] 4
    • Размѣшана азбука отъ гражданскы рѣдовны гл. буквы
    • Раздѣленіе на буквытѣ
     • [с.] 5
    • Слогови съ двѣ буквы гласнѫ и съгласнѫ
     • [с.] 6
    • Слогови отъ двѣ буквы съгласнѫ и гласнѫ
     • [с.] 7
    • Слогови отъ съгласнѫ и гласнѫ заедно съ полугласнѫ-тѫ й
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Слогови отъ три буквы: двѣ съгласны на прѣдъ и еднѫ гласнѫ
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • Размѣшаны слогови отъ три буквнны
     • [с.] 12
    • Слогови отъ три буквы еднѫ согласнѫ напрѣдъ и еднѫ назадъ всрѣде гласнѫ
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • Размѣшяны слогове. послѣ съ двв [двѣ] съгласны на край послѣ три съгласны отъ напрѣдный
     • [с.] 15
    • Многобуквенны слогови, мѫчни
     • [с.] 16
    • Едносложни рѣчи, съ ъ-ь и безъ него. и съ й. и рѣчи двоесложни лѣсны
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • Рѣчи двоесложни и събствены имена
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Рѣчи трисложны и многосложны собственны имена
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Многосложны производны рѣчи и послѣ различны
     • [с.] 23
    • Глаголы посл? с?ществителны. съ прилогателны и проч.
     • [с.] 24
    • Рѣчи съ членови и прѣдлози: послѣ краткы изреченія
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • Прости прѣдложенія
     • [с.] 27
    • Лесно свьрзано чтеніе съ точкы
     • [с.] 28
    • Лѣсно свьрзано чтеніе
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • Свьрзано чтеніе
   • [Четива]
    • Нъравоучителни съвѣти
     • [с.] 31
    • Не лѣни сѣ
     • [с.] 32
    • Быди добъръ кънъ всѣкого
    • Варди сѣ себе си
     • [с.] 33
    • Быди Благодаренъ
    • Быди Трудолюбивъ
     • [с.] 34
    • Ненавиждай (мрази) злото
     • [с.] 35
    • Не вращай зло за зло
    • Не кради, чюждо не земай
     • [с.] 36
    • Що правитъ умното дѣтя
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
  • [Рѫкописны буквы]
   • Азбука отъ рѫкописны главны и редовны буквы
   • [Четива]
    • Съвѣти за здравіе-то (писмо рѫкописно)
     • [с. 41]
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • За отечеството и любовь-тѫ кънъ него
     • [с.] 44
    • Вѣра и Народность
     • [с.] 45
  • [Цьрковны бՃквы]
   • АзбՃка ѻтъ цьрковны главны бՃквы
    • [с.] 46
   • Чтеніе цьрковно
    • Рѣчи скратены съ тїтлы
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Молитвы
     • [Молитва към Светия Дух]
     • [Молитва към Пресвета Троица]
      • [с.] 49
    • Господня-та молитва
     • Прѣводъ на ново-Българскы
    • Символъ провославныя вѣры
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • Прѣводъ на Символътъ
      • [с.] 52
    • Поздравленіето Архангелско на Прѣсвѣтѫ Дѣвѫ Маріѭ, на Просто-Българскы
     • [с.] 53
    • Молитва къ Прѣсвѣтѣй Дѣвы
    • Молитвы прѣдъ ученіемъ
     • Прѣводъ на ново-Българскы
      • [с.] 54
    • [Покайна молитва]
    • Молитвы послѣ ученія
     • [с.] 55
    • Тропари
     • 1. На българскытѣ просвѣтители Св. Кирилла и Меѳодїѧ. гл. 4
     • [2.] Св. Седмочисленницы. гл. а҃
      • [с.] 56
    • Молитва прѣдъ обѣдъ (ручекъ)
    • Молитва послѣ обѣда
    • Молитва прѣдъ вечерѭ
    • Молитва по вечерѭ
     • [с.] 57
    • Десѣть-тѣ заповѣди Божіи
     • [с.] 58
    • Молитственна пѣсьнъ къ Богу. Изъ Прт. Сол. гл. 9
     • [с.] 59
    • ДрՃга къ І̑. ХристՃ
    • Пѣснь къ Прѣсвятѣй Богородицы
     • [с.] 60
     • [с.] 61
    • Пѣсьнь на Н. В. Султанъ А. Азиса
     • [с.] 62
  • Аритметика. Наименованія на цифры-тѣ
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]