Citation link:
 • Младежка дума : Независимъ ежемесеченъ листъ : Год. 5, бр. 1-4 (1930)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • Год. 5, бр. 1 (1930)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Год. 5, бр. 2 (1930)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
  • Год. 5, бр. 3/4 (1930)
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]