Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Георги Димитров на заседание на Върховния съвет на Съветския съюз.
 
Created:
януари 1938
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160226
 
IsFormatOf:
Г ІІ 1143
 
Subject:
политик; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov