Citation link:
Abstract:
Стефан Бойчев като ученик в 4-ти клас. Роден през 1903 г. в Симеоновград.
 
Created:
1917
 
Spatial:
Търново Сеймен (Симеоновград), България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081003
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 339К
 
Subject:
ученик; съпротивително движение; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups