Current View
Citation link:
Title:
Между традицията и бунта : Концепции за женска идентичност в творчеството на норвежките писателки от края на ХIХ век и първата половина на ХХ век : Автореферат / Надежда Стефанова Станимирова ; Науч. ръководител Майа Разбойникова-Фратева.
 
Creator:
Станимирова, Надежда Стефанова; Разбойникова-Фратева, Майа Станкова науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.1. Филология (История на скандинавските лит. - Норв. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика" 2019; Библиогр. с. 42-45, 47; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Норвежка литература теми, образи, сюжети.; Жени в художествената литература 19-20 в.
 
*** *** ***
 
001:
001154978
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Станимирова, Надежда Стефанова
 
245:
Между традицията и бунта :| Концепции за женска идентичност в творчеството на норвежките писателки от края на ХIХ век и първата половина на ХХ век : Автореферат /| Надежда Стефанова Станимирова ; Науч. ръководител Майа Разбойникова-Фратева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 624.1 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 2.1. Филология (История на скандинавските лит. - Норв. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Германистика и скандинавистика"| 2019
 
504:
Библиогр. с. 42-45, 47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Норвежка литература| теми, образи, сюжети.| Жени| в художествената литература| 19-20 в.
 
700:
Разбойникова-Фратева, Майа Станкова| науч. ръководител