Citation link:
Abstract:
Александър Малинов при посрещането на Титулеско.
 
Created:
1931-1939
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671706
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 12, а.е. 2891.
 
Subject:
министър-председател; посещение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplepoliticians