Current View
Citation link:
Title:
Войната и музеят - структуриране на спомена в съвременния балкански роман (женски гласове от втората половина на ХХ век до днес) : Автореферат / Веселина Борисова Белева ; Науч. ръководител Румяна Л. Станчева.
 
Creator:
Белева, Веселина Борисова; Станчева, Румяна Лъчезарова науч. ръководител
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.1 Филология, науч. спец.: Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия - Лит. на обединена Европа, с англ. ез. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии. Кат. по общо, индоевропейско и балканско езикознание 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Балкански литератури теми, образи, сюжети.; Война в литературата.; Музейно дело в литературата.; Роман, съвременен (ХХ в.)
 
*** *** ***
 
001:
001168302
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Белева, Веселина Борисова
 
245:
Войната и музеят - структуриране на спомена в съвременния балкански роман (женски гласове от втората половина на ХХ век до днес) :| Автореферат /| Веселина Борисова Белева ; Науч. ръководител Румяна Л. Станчева.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.046 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
23 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление: 2.1 Филология, науч. спец.: Лит. на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия - Лит. на обединена Европа, с англ. ез.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии. Кат. по общо, индоевропейско и балканско езикознание| 2020
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Балкански литератури| теми, образи, сюжети.| Война| в литературата.| Музейно дело| в литературата.| Роман, съвременен (ХХ в.)
 
700:
Станчева, Румяна Лъчезарова| науч. ръководител