Current View
Citation link:
Title:
Българският роман след 1989 година : Промени в поетиката Автореферат / Илвие Абипова Конедарева ; Науч. ръководител Милена Георгиева Кирова.
 
Creator:
Конедарева, Илвие Абипова; Кирова, Милена Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", 2.1. Филология, Бълг. лит., Съвременна бълг. лит. СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. лит." 2014; Библиогр. с. 61-64; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Българска литература история и критика.; Роман, български; Поетика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Конедарева, Илвие Абипова
 
245:
Българският роман след 1989 година :| Промени в поетиката| Автореферат /| Илвие Абипова Конедарева ; Науч. ръководител Милена Георгиева Кирова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 466 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
64 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", 2.1. Филология, Бълг. лит., Съвременна бълг. лит.| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по слав. филологии, Кат. "Бълг. лит."| 2014
 
504:
Библиогр. с. 61-64
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Българска литература| история и критика.| Роман, български| Поетика.
 
700:
Кирова, Милена Георгиева| науч. ръководител