Citation link:
Abstract:
Балканска война (1912-1913). Бивак на лазарета на II-ра дивизия край Кавак.
 
Created:
1913
 
Spatial:
р. Кавак
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Балканска война
 
RightsHolder:
РНБ ”Иван Вазов”, Пловдив
 
Identifier:
F13515185290026
 
Subject:
1910; Балкански войни; лагер; EuropeanaPhotography; EUPHOTObalkanwars