Citation link:
 • Малка аритметика или четыре-тѣ аритметическы дѣйствія съ просты и смѣшены числа за пръвоначялны ученицы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Опредѣленія. - Броеніе
   • [с. 3]
   • Пытанія
  • [Просты числа]
   • Броеніе
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • Пытанія
    • Упражнениія
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Пытанія
    • Упражнениія
     • [с.] 10
    • Упражнениія
     • [с.] 11
     • [с.] 12
   • І. Събираніе
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • Упражнениія
     • [с.] 15
   • Изважданіе
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • Упражнениія
     • [с.] 19
    • Зададени примѣри за изважданіе
     • [с.] 20
   • Умножяваніе
    • [с.] 21
    • Таблица за умноженіе
     • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • Упражнениія
     • [с.] 25
   • Дѣленіе
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • Приложенія
     • [с.] 35
   • Опыти възъ умноженіе-то и възъ дѣленіе-то
    • [с.] 36
   • Задавкы възъ четыре-тѣ дѣйствія
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
  • Смѣшены числа
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • Мѣра за длъжинѫ
   • Мѣра за лица
    • [с.] 42
   • Мѣра за тяжнинѫ
   • Мѣра за вмѣстимостъ
   • Мѣра за монеты
    • [с.] 43
   • Мѣра за врѣмя
   • Приведеніе
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Възведеніе
    • [с.] 46
   • Четыре дѣйствія съ смѣшены числа
    • 1) Събираніе
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • 2) Изважданіе
     • [с.] 49
    • 3) Умножяваніе
     • [с.] 50
    • 4) Дѣленіе
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
    • Задавкы възъ четыре-тѣ дѣйствія отъ смѣшены числа
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]