Current View
Citation link:
Title:
Използване на дистанционни методи и ГИС за анализ и моделиране на земното покритие в басейна на река Хейхе (Китай) за целите на устойчивото развитие : Автореферат / Мао Йенчън ; Науч. ръководител Антон Борисов Попов.
 
Creator:
Мао Йенчън; Попов, Антон Борисов науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление Науки за Земята (География - Геогр. информационни системи 02.16.03) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС" 2012; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Географски информационни системи области Китай.; Устойчиво развитие области Китай.; Околна среда - геолого-географски проблеми области Китай.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Мао Йенчън
 
245:
Използване на дистанционни методи и ГИС за анализ и моделиране на земното покритие в басейна на река Хейхе (Китай) за целите на устойчивото развитие :| Автореферат /| Мао Йенчън ; Науч. ръководител Антон Борисов Попов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,27 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
47 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", Проф. направление Науки за Земята (География - Геогр. информационни системи 02.16.03)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Картография и ГИС"| 2012
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Географски информационни системи| области| Китай.| Устойчиво развитие| области| Китай.| Околна среда - геолого-географски проблеми| области| Китай.
 
700:
Попов, Антон Борисов| науч. ръководител