Current View
Citation link:
Title:
Синтез, изследване и свойства на многокомпонентни халкогенидни системи : Автореферат / Анна Кирилова Амова-Костова
 
Creator:
Амова-Костова, Анна Кирилова
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Научна област 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1. Физически науки СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак. 2014; Библиогр. с. 58-59; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Твърди тела.; Кристалофизика.
 
*** *** ***
 
001:
001149386
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Амова-Костова, Анна Кирилова
 
245:
Синтез, изследване и свойства на многокомпонентни халкогенидни системи :| Автореферат /| Анна Кирилова Амова-Костова
 
260:
София,| 2014.
 
300:
60 с. :| със сх., табл., диагр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 2.160 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Научна област 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.1. Физически науки| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак.| 2014
 
504:
Библиогр. с. 58-59
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Твърди тела.| Кристалофизика.