Current View
Citation link:
Title:
Фактори за успех при интеграция на потребителите в индустриални и потребителски иновации : Автореферат / Теодора Стоянова Маринова ; Науч. ръководител Георги Менгов ; Рец. Минчо Банков Хаджийски, Десислава Иванова Йорданова.; Success factors for user integration in industrial and consumer innovation Teodora Stoyanova Marinova
 
Creator:
Маринова, Теодора Стоянова; Marinova, Teodora Stojanova; Менгов, Георги Димитров науч. ръководител; Хаджийски, Минчо Банков рец.; Йорданова, Десислава Иванова рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8. Икономика и управление по отрасли - Индустрия СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак. 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Промишленост икономика.; Потребление.; Икономическо поведение.; Иновации.
 
*** *** ***
 
001:
001180221
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринова, Теодора Стоянова
 
245:
Фактори за успех при интеграция на потребителите в индустриални и потребителски иновации :| Автореферат /| Теодора Стоянова Маринова ; Науч. ръководител Георги Менгов ; Рец. Минчо Банков Хаджийски, Десислава Иванова Йорданова.
 
246:
Success factors for user integration in industrial and consumer innovation| Teodora Stoyanova Marinova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 889.6 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8. Икономика и управление по отрасли - Индустрия| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак.| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Промишленост| икономика.| Потребление.| Икономическо поведение.| Иновации.
 
700:
Marinova, Teodora Stojanova| Менгов, Георги Димитров| науч. ръководител| Хаджийски, Минчо Банков| рец.| Йорданова, Десислава Иванова| рец.