Citation link:
Abstract:
Борис III, цар на България. След наводнение. Царският автомобил затънал в калта в околностите на Видин.
 
Created:
26.04.1932
 
Spatial:
с. Покрайна (Керим бег), общ. Видин, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Кристиян Антонов
 
Identifier:
F14370387450699
 
Subject:
1930; посещение; природно бедствие; AthPlus