Current View
Citation link:
Title:
Преодоляване на регионалните диспропорции в Република България чрез прилагане на ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 : Автореферат / Велизар Весков Петров ; Науч. ръководител Тони Трайков ; Рец. Румен Янков, Климент Найденов.; Overcoming the regional disproporations in the republic of Bulgaria through implementation of OP "Smal and medium sized enterprises initiative" 2014-2020 Velizar Veskov Petrov
 
Creator:
Петров, Велизар Весков; Petrov, Velizar Veskov; Трайков, Тони Драганов науч. ръководител; Янков, Румен Христов рец.; Найденов, Климент Минев рец.
 
Date:
2021 [issued] 2021.
 
Coverage:
България регионална политика. [spatial]
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4 Науки за Земята (География на населението и селищата) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие" 2021; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Регионално развитие България.
 
*** *** ***
 
001:
001179831
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петров, Велизар Весков
 
245:
Преодоляване на регионалните диспропорции в Република България чрез прилагане на ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 :| Автореферат /| Велизар Весков Петров ; Науч. ръководител Тони Трайков ; Рец. Румен Янков, Климент Найденов.
 
246:
Overcoming the regional disproporations in the republic of Bulgaria through implementation of OP "Smal and medium sized enterprises initiative" 2014-2020| Velizar Veskov Petrov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 734.8 KB)
 
260:
София,| 2021.
 
300:
40 с. :| с цв. диагр., табл. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.4 Науки за Земята (География на населението и селищата)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионално развитие"| 2021
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Регионално развитие| България.
 
651:
България| регионална политика.
 
700:
Petrov, Velizar Veskov| Трайков, Тони Драганов| науч. ръководител| Янков, Румен Христов| рец.| Найденов, Климент Минев| рец.