Current View
Citation link:
Title:
Нагласи към храненето, модели на хранително поведение и благополучие : Автореферат / Ивета Тонева Пилева ; Науч. ръководител Соня Карабельова.; Eating attitudes, eating behaviour models and welbeing Iveta Toneva Pileva
 
Creator:
Пилева, Ивета Тонева; Pileva, Iveta Toneva; Карабельова, Соня Методиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец.: 3.2 Психология (Психология на здравето) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Хранене хигиена.; Личност психология.
 
*** *** ***
 
001:
001144890
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Пилева, Ивета Тонева
 
245:
Нагласи към храненето, модели на хранително поведение и благополучие :| Автореферат /| Ивета Тонева Пилева ; Науч. ръководител Соня Карабельова.
 
246:
Eating attitudes, eating behaviour models and welbeing| Iveta Toneva Pileva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 995.9 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
43 с. :| с цв. табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец.: 3.2 Психология (Психология на здравето)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Обща, експериментална и генетична психология"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Хранене| хигиена.| Личност| психология.
 
700:
Pileva, Iveta Toneva| Карабельова, Соня Методиева| науч. ръководител