Citation link:
 • Завѣщанія за учебны-тѣ заведенія въ Габрово
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
  • Завѣщаніе-то на Теодосія П. Іовчева // Η διαθηκη του Θεοδοσιου Π. Ιωβτζοφ
   • § 1. // Α׳.
   • § 2. // Β׳.
    • [с. 1] / [с. 2]
   • § 3. // Γ׳.
   • § 4. // Δ׳.
   • § 5. // Ε׳.
   • § 6. // Ϝ׳.
    • [с.] 3 / [с.] 4
   • § 7. // Ζ׳.
   • § 8. // Η׳.
   • § 9. // Θ׳.
   • § 10. // Ι׳.
   • § 11. // ΙΑ׳.
    • [с.] 5 / [с.] 6
    • [с.] 7 / [с.] 8
  • Завѣщаніе-то на Василія Е. Априловъ // Η διαθηκη του Βασηλιου Ε. Απρηλλοβ
   • [с. 9] / [с. 10]
   • §. 1. // §. 1.
    • [с.] 11 / [с.] 12
   • §. 2. // §. 2.
   • §. 3. // §. 3.
   • §. 4. // §. 4.
    • [с.] 13 / [с.] 14
   • §. 5. // §. 5.
   • §. 6. // §. 6.
    • [с.] 15 / [с.] 16
   • §. 7. // §. 7.
   • §. 8. // §. 8.
   • §. 9. // §. 9.
   • §. 10. // §. 10.
    • [с.] 17 / [с.] 18
   • §. 11. // §. 11.
   • §. 12. // §. 12.
   • §. 13. // §. 13.
    • [с.] 19 / [с.] 20
   • §. 14. // §. 14.
   • §. 15. // §. 15.
    • [с.] 21 / [с.] 22
   • §. 16. // §. 16.
    • [с.] 23 / [с.] 24
   • §. 17. // §. 17.
    • [с.] 25 / [с.] 26
   • §. 18. // §. 18.
   • §. 19. // §. 19.
    • [с.] 27 / [с.] 28
   • §. 20. // §. 20.
   • §. 21. // §. 21.
    • [с.] 29 / [с.] 30
   • §. 22. // §. 22.
    • [с.] 31 / [с.] 32
   • §. 23. // §. 23.
   • §. 24. // §. 24.
   • §. 25. // §. 25.
   • §. 26. // §. 26.
    • [с.] 33 / [с.] 34
   • §. 27. // §. 27.
   • §. 28. // §. 28.
    • [с.] 35 / [с.] 36
   • §. 29. // §. 29.
    • [с.] 37 / [с.] 38
  • Допалваніе на завѣтъ атъ // Προσθηκη εις την διαθηκην μου
   • [с.] 39 / [с.] 40
   • [с.] 41 / [с.] 42
   • [с.] 43 / [с.] 44
   • [с.] 45 / [с.] 46
   • [с.] 47 / [с.] 48
  • Завѣщаніе-то на Петра Ив. Вражилова
   • §. 1.
   • §. 2.
    • [с. 49]
   • §. 3.
   • §. 4.
   • §. 5.
    • [с.] 50
   • §. 6.
   • §. 7.
   • §. 8.
    • [с.] 51
   • §. 9.
   • §. 10.
    • [с.] 52
    • [с.] 53
  • Завѣщаніе-то на Іероѳея Іеромонаха
   • §. 1.
   • §. 2.
   • §. 3.
   • §. 4.
   • §. 5.
    • [с. 54]
   • §. 6.
   • §. 7.
   • §. 8.
   • §. 9.
   • §. 10.
   • §. 11.
    • [с.] 55
  • Завѣщаніе-то на Петра Иванова
   • §. 1.
   • §. 2.
    • [с. 56]
   • §. 3.
    • [с.] 57
  • Завѣщаніе-то на Дѣда Силвестра
   • [с. 58]
   • [с.] 59
   • [с.] 60
  • При горни-тѣ завѣщанія на родолюбивы-тѣ отечественницы Габровцы[...]
   • [с.] 61
   • [с.] 62
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]