Current View
Citation link:
Title:
Подход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни системи : Автореферат / Ставрос Ставру ; Науч. ръководител Силвия Илиева.
 
Creator:
Ставру, Ставрос Андреу; Илиева, Силвия Христова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 01.01.12 "Информатика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2014; Библиогр. с. 37-40; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014]
 
Subject:
Програмиране.; Приложни програми.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Ставру, Ставрос Андреу
 
245:
Подход за внедряване на гъвкави методи и практики при разработване на софтуерни системи :| Автореферат /| Ставрос Ставру ; Науч. ръководител Силвия Илиева.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
40 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. 01.01.12 "Информатика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2014
 
504:
Библиогр. с. 37-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014]
 
650:
Програмиране.| Приложни програми.
 
700:
Илиева, Силвия Христова| науч. ръководител