Abstract:
Портрет на малко дете.
 
Creator:
фотоателие ’’Ив. А. Карастоянов’’
 
Created:
09.09.1903
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13945504280375
 
Subject:
портрет; ателие; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups