Citation link:
Abstract:
Ген. Тодоров при устието на р. Дунав
 
Created:
1917-1918
 
Spatial:
устието на р. Дунав
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Милко Мирков
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450172
 
Subject:
армейски офицер; генерал; AthPlus