Citation link:
  • Имам Али Ефенди :(Анегдот из турския живот) /От К. Шахов.
    • Заглавна страница