Citation link:
 • Прѣсадъ на мѫдрость или сборъ отъ философскы поучителны мысли и наука за въспитанието дѣтинско и за новоуженены-ты
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • Посттитул]
  • Прѣдговоръ къмъ обичливыя мой българскый народъ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • [Сборъ отъ философскы поучителны мысли]
   • А
   • Б
    • [с. 7]
    • [с.] 8
   • В
    • [с.] 9
   • Г
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Д
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Е
   • Ж
    • [с.] 16
   • З
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • И
    • [с.] 19
   • К
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Л
    • [с.] 24
   • М
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Н
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • О
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • П
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Р
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • С
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
   • Т
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • У
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Ф
   • Х
    • [с.] 54
    • [с.] 55
   • Ц
   • Ч
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • Щ
    • [с.] 60
  • Родителскы длъжности за въспитаніето дѣтинско
   • [с. 61]
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
  • Домашне съкровище
   • Съвѣтъ отъ почтенъ бащѫ камъ скороужененъ сынъ
    • [с. 71]
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • Съвѣтъ на почтенна майкѫ камъ скороужененѫ дьщерѭ
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
  • [Корица и последни страници]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]