Citation link:
Abstract:
Тържества по случай годишнината от боевете при Плевен. Известни лица сред фотографираните са следните: Сарафов, Ст; Червенаков; Ботев, К.; Протопопов; Паприков; Попов, Хр. Г.; Савов, М.; Нерезов, С.; Заимов, Ст.; Вуйчев, Ст.; Бахметчиев; Николаев; Попов, Д. К.; Абрашев.
 
Creator:
Карастоянов, Ив. А.
 
Spatial:
Плевен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460094
 
IsFormatOf:
С ІV 40
 
Subject:
Руско-турска война; тържество; градски пейзаж; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar