Abstract:
Христина Морфова и Людмила Прокопова с музиканти и писатели в Германия.
 
Creator:
Prof.Ed.Uhlenhuth Hofphotograph Coburg
 
Created:
1917
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670988
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 448К, оп. 1, а.е. 204.
 
Subject:
писател; музикант; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld