Current View
Citation link:
Title:
Модели на публично-частно партньорство като база за интелигентен растеж : Автореферат / Олга Георгиева Игнатова ; Науч. ръководител Албена Вуцова.
 
Creator:
Игнатова, Олга Георгиева; Вуцова, Албена Христова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление: 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли - образование, наука и иновации) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак. Кат. "Икономика и управл. по отрасли" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Икономически растеж.; Концесии.; Обществени поръчки.; Проекти управление и организация.
 
*** *** ***
 
001:
001157807
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Игнатова, Олга Георгиева
 
245:
Модели на публично-частно партньорство като база за интелигентен растеж :| Автореферат /| Олга Георгиева Игнатова ; Науч. ръководител Албена Вуцова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 740.5 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
51 с. :| с табл., сх. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" в проф. направление: 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли - образование, наука и иновации)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак. Кат. "Икономика и управл. по отрасли"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Икономически растеж.| Концесии.| Обществени поръчки.| Проекти| управление и организация.
 
700:
Вуцова, Албена Христова| науч. ръководител