Current View
Title:
Богословски аспекти на музикалните и текстови образи в Златоустовата литургия на Ангел Попконстантинов : Автореферат / Стоян Малинов Малинов ; Науч. ръководител Иван Иванов.; Musical and textual images in the St. John Chrysostom liturgy of Angel Popkonstantinov Stoyan Malinov Malinov
 
Creator:
Малинов, Стоян Малинов; Иванов, Иван Стоянов дякон науч. ръководител; Malinov, Stojan Malinov
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.4. "Религия и теология" СУ "Св. Климент Охридски, Богословски Фак. 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Музика, църковна България.
 
*** *** ***
 
001:
001131014
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Малинов, Стоян Малинов
 
245:
Богословски аспекти на музикалните и текстови образи в Златоустовата литургия на Ангел Попконстантинов :| Автореферат /| Стоян Малинов Малинов ; Науч. ръководител Иван Иванов.
 
246:
Musical and textual images in the St. John Chrysostom liturgy of Angel Popkonstantinov| Stoyan Malinov Malinov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 549.1 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
18 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.4. "Религия и теология"| СУ "Св. Климент Охридски, Богословски Фак.| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Музика, църковна| България.
 
700:
Иванов, Иван Стоянов| дякон| науч. ръководител| Malinov, Stojan Malinov