Citation link:
 • Извод из българска-та граматика : (Законе-тѣ на Български-ат ѥзик)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Законе-тѣ на Български-ат іезик
   • [с. 2]
  • Увод
  • Прьви дѣл. За словіа-та
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Втори дѣл. Как стават рѣчи-тѣ и што значат
   • [с.] 5
   • І. За Имена-та
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • І. Имена-та от мѫжки род
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • ІІ. Имена-та от женски род
     • [с.] 10
    • ІІІ. Имена от срѣден род
     • [с.] 11
   • За член-ат
   • За прилагателни-тѣ (придавки?)
    • [с.] 12
    • [с.] 13
   • За броіеве-тѣ
    • [с.] 14
   • За мѣстоименіа-та (замѣни?)
    • [с.] 15
   • За глаголи-тѣ
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • Прьва класа
     • [с.] 19
    • Втора класа
     • [с.] 20
    • Трета класа
     • [с.] 21
    • Четврьта класа
    • Пета класа
     • [с.] 22
    • Шеста класа
     • [с.] 23
    • Как стават врѣмена-та?
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
   • За нарѣчиѥ-то
   • За прѣдлози-тѣ
   • За врьзки-тѣ
    • [с.] 27
   • За подвици-тѣ (мѣждумѣтѥ то)
    • [с.] 28
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]