Current View
Citation link:
Title:
Павликяни и павликянство в българските земи - архетип и повторения, VІІ-ХVІІ век : Автореферат / Донка Йозова Радева ; Науч. консултант Петър Ангелов.
 
Creator:
Радева, Донка Йозова; Ангелов, Петър Димитров науч. консултант
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Coverage:
България история, средни векове. [spatial]
 
Description:
Рез. на англ. ез. [abstract] Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.2 История и археология, Науч. спец., шифър 05.03.06 История на средновековна България) СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. по история на България 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Павликяни история, средни векове. България
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радева, Донка Йозова
 
245:
Павликяни и павликянство в българските земи - архетип и повторения, VІІ-ХVІІ век :| Автореферат /| Донка Йозова Радева ; Науч. консултант Петър Ангелов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 836 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление 2.2 История и археология, Науч. спец., шифър 05.03.06 История на средновековна България)| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. по история на България| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
520:
Рез. на англ. ез.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Павликяни| история, средни векове.| България
 
651:
България| история, средни векове.
 
700:
Ангелов, Петър Димитров| науч. консултант