Abstract:
Никола Ракитин (1885–1934) – творчески псевдоним на Никола Панчев– български поет, участник в Първата световна война. Учителствал в Плевен (1908–1933), директор на Военно-историческия музей в Плевен. Самоубива се през 1934 година. Никола Ракитин като военен дописник на румънския фронт. 1916-1918 г.
 
Created:
1916-1918 г.
 
Spatial:
Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Албум Никола Ракитин
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950738
 
IsFormatOf:
Сн. 6/77
 
Subject:
поет; музей; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld