Abstract:
Мери Михайлова-Пенкова.
 
Created:
1985
 
Spatial:
Панчарево
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция Михайлови
 
RightsHolder:
Боян Пенков
 
Identifier:
F14370387450307
 
Subject:
портрет; AthPlus