Citation link:
Abstract:
Бойната група на Военната организация в с. Долец с ръководител Цвятко Семерджиев.
 
Created:
1926
 
Spatial:
с. Долец, област Търговище, България
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13512364400038
 
IsFormatOf:
№ 8760
 
Subject:
въстание; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOeventsuprisings