Citation link:
Abstract:
неизвестни.
 
Creator:
фото Балаш
 
Spatial:
Русе
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450394
 
Subject:
портрет; носия; AthPlus