Abstract:
Светослава Славейкова (1896-1959), дъщеря на Тихол Цанков и Пенка Славейкова. Литераторка, създателка на къща музей ”Петко и Пенчо Славейкови” в София. Светослава Славейкова (в ляво) с друго момиченце.
 
Created:
1901
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Семеен албум на Рачо Славейков
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180037
 
IsFormatOf:
Инв. № 192
 
Subject:
градина; учен; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople