Citation link:
Abstract:
Годишно събрание на Воден синдикат ”Росица” - гр. Севлиево, между тях е Цоню Ст. Герганов.
 
Created:
27.02.1938
 
Spatial:
Севлиево, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081779
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 1161; оп. 2; 72; л. 1.
 
Subject:
професионално обединение; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOprofessionalunions