Abstract:
Посещение на трупата на Народния театър в Битоля.
 
Created:
1908
 
Spatial:
Битоля, Македония
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671140
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 86К, оп. 1, а.е. 40.
 
Subject:
театър; актьор; актриса; посещение; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld