Current View
Citation link:
Title:
Процеси на номинализация и декомпозиция на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на ХІХ и началото на ХХ век : Автореферат / Мартин Стефанов Стефанов ; Науч. ръководител Найла Иванова.
 
Creator:
Стефанов, Мартин Стефанов; Иванова, Найда Иванова науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 филология, "славянски ез. (сръб. и хърв. ез.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по славянско езикознание 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Български език историческа граматика.; Сръбски език историческа граматика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Стефанов, Мартин Стефанов
 
245:
Процеси на номинализация и декомпозиция на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на ХІХ и началото на ХХ век :| Автореферат /| Мартин Стефанов Стефанов ; Науч. ръководител Найла Иванова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 404 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
37 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 2.1 филология, "славянски ез. (сръб. и хърв. ез.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по славянски филологии, Кат. по славянско езикознание| 2013
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Български език| историческа граматика.| Сръбски език| историческа граматика.
 
700:
Иванова, Найда Иванова| науч. ръководител