Citation link:
 • [Новый Завѣтъ на Господа Нашего Іисуса Христа. 5. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Липсват страници]
  • Оглавленіе Новаго Завѣта
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Новый Завѣтъ на Господа нашего Іисуса Христа
   • Святое евангеліе отъ Матѳеа
    • Глава первая
     • [с. 1]
    • Глава 2
     • [с.] 2
    • Глава 3
     • [с.] 3
    • Глава 4
     • [с.] 4
    • Глава 5
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • Глава 6
     • [с.] 8
    • Глава 7
     • [с.] 9
     • [с.] 10
    • Глава 8
     • [с.] 11
    • Глава 9
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Глава 10
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • Глава 11
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • Глава 12
     • [с.] 18
     • [с.] 19
    • Глава 13
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Глава 14
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Глава 15
     • [с.] 25
    • Глава 16
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • Глава 17
     • [с.] 28
    • Глава 18
     • [с.] 29
     • [с.] 30
    • Глава 19
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • Глава 20
     • [с.] 33
    • Глава 21
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • Глава 22
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • Глава 23
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • Глава 24
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Глава 25
     • [с.] 43
     • [с.] 44
    • Глава 26
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Глава 27
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
    • Глава 28
     • [с.] 52
   • Святое евангеліе отъ Марка
    • Глава первая
     • [с.] 53
     • [с.] 54
    • Глава 2
     • [с.] 55
     • [с.] 56
    • Глава 3
     • [с.] 57
    • Глава 4
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • Глава 5
     • [с.] 60
     • [с.] 61
    • Глава 6
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Глава 7
     • [с.] 65
    • Глава 8
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • Глава 9
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
    • Глава 10
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • Глава 11
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • Глава 12
     • [с.] 75
     • [с.] 76
    • Глава 13
     • [с.] 77
     • [с.] 78
    • Глава 14
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
    • Глава 15
     • [с.] 82
     • [с.] 83
    • Глава 16
     • [с.] 84
     • [с.] 85
   • Святое евангеліе отъ Лука
    • Глава первая
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • Глава 2
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
    • Глава 3
     • [с.] 92
     • [с.] 93
    • Глава 4
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • Глава 5
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Глава 6
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • Глава 7
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
    • Глава 8
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
    • Глава 9
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
    • Глава 10
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
    • Глава 11
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • Глава 12
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
    • Глава 13
     • [с.] 117
     • [с.] 118
    • Глава 14
     • [с.] 119
     • [с.] 120
    • Глава 15
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Глава 16
     • [с.] 123
    • Глава 17
     • [с.] 124
     • [с.] 125
    • Глава 18
     • [с.] 126
     • [с.] 127
    • Глава 4 [19]
     • [с.] 128
     • [с.] 129
    • Глава 20
     • [с.] 130
     • [с.] 131
    • Глава 21
     • [с.] 132
     • [с.] 133
    • Глава 22
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
    • Глава 23
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
    • Глава 24
     • [с.] 140
     • [с.] 141
   • Святое евангеліе отъ Іоанна
    • Глава первая
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • Глава 2
     • [с.] 145
    • Глава 3
     • [с.] 146
    • Глава 4
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
    • Глава 5
     • [с.] 150
     • [с.] 151
    • Глава 6
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • Глава 7
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
    • Глава 8
     • [с.] 158
     • [с.] 159
    • Глава 9
     • [с.] 160
     • [с.] 161
    • Глава 10
     • [с.] 162
     • [с.] 163
    • Глава 11
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
    • Глава 12
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • Глава 13
     • [с.] 169
     • [с.] 170
    • Глава 14
     • [с.] 171
    • Глава 15
     • [с.] 172
     • [с.] 173
    • Глава 16
     • [с.] 174
    • Глава 17
     • [с.] 175
     • [с.] 176
    • Глава 18
     • [с.] 177
     • [с.] 178
    • Глава 19
     • [с.] 179
     • [с.] 180
    • Глава 20
     • [с.] 181
    • Глава 21
     • [с.] 182
     • [с.] 183
   • Дѣянія-та на святи-тe Апостоли
    • Глава первая
     • [с.] 184
     • [с.] 185
    • Глава 2
     • [с.] 186
     • [с.] 187
    • Глава 3
     • [с.] 188
    • Глава 4
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • Глава 5
     • [с.] 191
     • [с.] 192
     • [с.] 193
    • Глава 6
     • [с.] 194
    • Глава 7
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
    • Глава 8
     • [с.] 198
     • [с.] 199
    • Глава 9
     • [с.] 200
     • [с.] 201
    • Глава 10
     • [с.] 202
     • [с.] 203
     • [с.] 204
    • Глава 11
     • [с.] 205
    • Глава 12
     • [с.] 206
     • [с.] 207
    • Глава 13
     • [с.] 208
     • [с.] 209
    • Глава 14
     • [с.] 210
     • [с.] 211
    • Глава 15
     • [с.] 212
     • [с.] 213
    • Глава 16
     • [с.] 214
     • [с.] 215
    • Глава 17
     • [с.] 216
     • [с.] 217
    • Глава 18
     • [с.] 218
     • [с.] 219
    • Глава 19
     • [с.] 220
     • [с.] 221
    • Глава 20
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
    • Глава 21
     • [с.] 225
     • [с.] 226
    • Глава 22
     • [с.] 227
     • [с.] 228
    • Глава 23
     • [с.] 229
     • [с.] 230
    • Глава 24
     • [с.] 231
    • Глава 25
     • [с.] 232
     • [с.] 233
    • Глава 26
     • [с.] 234
     • [с.] 235
    • Глава 27
     • [с.] 236
     • [с.] 237
    • Глава 28
     • [с.] 238
     • [с.] 239
     • [с.] 240
   • Къ римляномъ посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с. 241]
     • [с.] 242
    • Глава 2
     • [с.] 243
    • Глава 3
     • [с.] 244
     • [с.] 245
    • Глава 4
     • [с.] 246
    • Глава 5
     • [с.] 247
    • Глава 6
     • [с.] 248
    • Глава 7
     • [с.] 249
     • [с.] 250
    • Глава 8
     • [с.] 251
     • [с.] 252
    • Глава 9
     • [с.] 253
     • [с.] 254
    • Глава 10
     • [с.] 255
    • Глава 11
     • [с.] 256
     • [с.] 257
    • Глава 12
     • [с.] 258
    • Глава 13
     • [с.] 259
    • Глава 14
     • [с.] 260
    • Глава 15
     • [с.] 261
     • [с.] 262
    • Глава 16
     • [с.] 263
     • [с.] 264
   • Къ коринѳяномъ а. посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с. 265]
    • Глава 2
     • [с.] 266
    • Глава 3
     • [с.] 267
    • Глава 4
     • [с.] 268
     • [с.] 269
    • Глава 5
    • Глава 6
     • [с.] 270
    • Глава 7
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [с.] 273
    • Глава 8
    • Глава 9
     • [с.] 274
     • [с.] 275
    • Глава 10
     • [с.] 276
     • [с.] 277
    • Глава 11
     • [с.] 278
    • Глава 12
     • [с.] 279
     • [с.] 280
    • Глава 13
    • Глава 14
     • [с.] 281
     • [с. 282] 128
     • [с.] 283
    • Глава 15
     • [с.] 284
     • [с.] 285
     • [с.] 286
    • Глава 16
     • [с.] 287
   • Къ коринѳяномъ в. посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с.] 288
    • Глава 2
     • [с.] 289
    • Глава 3
     • [с.] 290
    • Глава 4
     • [с.] 291
    • Глава 5
     • [с.] 292
     • [с.] 293
    • Глава 6
    • Глава 7
     • [с.] 294
     • [с.] 295
    • Глава 8
     • [с.] 296
    • Глава 9
     • [с.] 297
    • Глава 10
     • [с.] 298
    • Глава 11
     • [с.] 299
     • [с.] 300
    • Глава 12
     • [с.] 301
    • Глава 13
     • [с.] 302
     • [с.] 303
   • Къ галатомъ посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с. 304]
    • Глава 2
     • [с.] 305
    • Глава 3
     • [с.] 306
     • [с.] 307
    • Глава 4
     • [с.] 308
    • Глава 5
     • [с.] 309
     • [с.] 310
    • Глава 6
     • [с.] 311
   • Къ ефесеемъ посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с. 312]
    • Глава 2
     • [с.] 313
    • Глава 3
     • [с.] 314
    • Глава 4
     • [с.] 315
     • [с.] 316
    • Глава 5
     • [с.] 317
    • Глава 6
     • [с.] 318
     • [с.] 319
   • Къ филиписіемъ посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с. 320]
    • Глава 2
     • [с.] 321
     • [с.] 322
    • Глава 3
     • [с.] 323
    • Глава 4
     • [с.] 324
   • Къ колоссаемъ посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с.] 325
     • [с.] 326
    • Глава 2
     • [с.] 327
    • Глава 3
     • [с.] 328
     • [с.] 329
    • Глава 4
     • [с.] 330
   • Къ солуняномъ а. посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
    • Глава 2
     • [с. 331]
     • [с.] 332
    • Глава 3
    • Глава 4
     • [с.] 333
    • Глава 5
     • [с.] 334
     • [с.] 335
   • Къ солуняномъ в. посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
    • Глава 2
     • [с. 336]
    • Глава 3
     • [с.] 337
   • Къ Тимоѳею а. посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с.] 338
     • [с.] 339
    • Глава 2
    • Глава 3
     • [с.] 340
    • Глава 4
     • [с.] 341
    • Глава 5
     • [с.] 342
    • Глава 6
     • [с.] 343
     • [с.] 344
   • Къ Тимоѳею в. посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с.] 345
    • Глава 2
     • [с.] 346
    • Глава 3
     • [с.] 347
    • Глава 4
     • [с.] 348
   • Къ Титу посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с.] 349
    • Глава 2
     • [с.] 350
    • Глава 3
     • [с.] 351
   • Къ Филимону посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с.] 352
     • [с.] 353
   • Къ евреемъ посланіе отъ святаго апостола Павла
    • Глава первая
     • [с. 354]
    • Глава 2
     • [с.] 355
    • Глава 3
     • [с.] 356
    • Глава 4
     • [с.] 357
    • Глава 5
    • Глава 6
     • [с.] 358
     • [с.] 359
    • Глава 7
     • [с.] 360
    • Глава 8
     • [с.] 361
    • Глава 9
     • [с.] 362
     • [с.] 363
    • Глава 10
     • [с.] 364
     • [с.] 365
    • Глава 11
     • [с.] 366
     • [с.] 367
    • Глава 12
     • [с.] 368
     • [с.] 369
    • Глава 13
     • [с.] 370
     • [с.] 371
   • Соборное посланіе отъ святаго апостола Іакова
    • Глава первая
     • [с. 372]
    • Глава 2
     • [с.] 373
    • Глава 3
     • [с.] 374
    • Глава 4
     • [с.] 375
    • Глава 5
     • [с.] 376
     • [с.] 377
   • Первое соборное посланіе отъ святаго апостола Петра
    • Глава первая
     • [с. 378]
    • Глава 2
     • [с.] 379
     • [с.] 380
    • Глава 3
     • [с.] 381
    • Глава 4
     • [с.] 382
    • Глава 5
     • [с.] 383
   • Второе соборное посланіе отъ святаго апостола Петра
    • Глава первая
     • [с.] 384
     • [с.] 385
    • Глава 2
     • [с.] 386
    • Глава 3
     • [с.] 387
   • Первое соборное посланіе отъ святаго апостола Іоанна Богослова
    • Глава первая
     • [с.] 388
    • Глава 2
     • [с.] 389
    • Глава 3
     • [с.] 390
     • [с.] 391
    • Глава 4
     • [с.] 392
    • Глава 5
     • [с.] 393
   • Второе соборное посланіе отъ святаго апостола Іоанна Богослова
    • Глава первая
     • [с.] 394
   • Третіе соборное посланіе отъ святаго апостола Іоанна Богослова
    • Глава первая
     • [с.] 395
   • Соборное посланіе отъ святаго апостола Іуда
    • Глава первая
     • [с.] 396
     • [с.] 397
   • Откровеніе отъ святаго Іоанна Богослова
    • Глава первая
     • [с.] 398
    • Глава 2
     • [с.] 399
     • [с.] 400
    • Глава 3
     • [с.] 401
     • [с.] 402
    • Глава 4
    • Глава 5
     • [с.] 403
    • Глава 6
     • [с.] 404
    • Глава 7
     • [с.] 405
     • [с.] 406
    • Глава 8
    • Глава 9
     • [с.] 407
     • [с.] 408
    • Глава 10
    • Глава 11
     • [с.] 409
     • [с.] 410
    • Глава 12
     • [с.] 411
    • Глава 13
     • [с.] 412
    • Глава 14
     • [с.] 413
    • Глава 15
     • [с.] 414
    • Глава 16
     • [с.] 415
    • Глава 17
     • [с.] 416
    • Глава 18
     • [с.] 417
     • [с.] 418
    • Глава 19
     • [с.] 419
     • [с.] 420
    • Глава 20
     • [с.] 421
    • Глава 21
     • [с.] 422
    • Глава 22
     • [с.] 423
     • [с.] 424
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]