Citation link:
 • За българския рѣчникъ на А. Л. Дювернуа : [статия] / Отъ М. Дриновъ ; [Прев. от рус. на бълг. отъ Н. А. Ивановъ] - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 9, кн. 43 (1893), с. 49-96.
  • [с. 49]
  • [с.] 50
  • [с.] 51
  • [с.] 52
  • [с.] 53
  • [с.] 54
  • [с.] 55
  • [с.] 56
  • [с.] 57
  • [с.] 58
  • [с.] 59
  • [с.] 60
  • [с.] 61
  • [с.] 62
  • [с.] 63
  • [с.] 64
  • [с.] 65
  • [с.] 66
  • [с.] 67
  • [с.] 68
  • [с.] 69
  • [с.] 70
  • [с.] 71
  • [с.] 72
  • [с.] 73
  • [с.] 74
  • [с.] 75
  • [с.] 76
  • [с.] 77
  • [с.] 78
  • [с.] 79
  • [с.] 80
  • [с.] 81
  • [с.] 82
  • [с.] 83
  • [с.] 84
  • [с.] 85
  • [с.] 86
  • [с.] 87
  • [с.] 88
  • [с.] 89
  • [с.] 90
  • [с.] 91
  • [с.] 92
  • [с.] 93
  • [с.] 94
  • [с.] 95
  • [с.] 96